Porodica Malić

Gotovo sve naše bitne životne događaje zabeležio je Budimir sa ekipom.
Ljudi rade vrhunski posao sa vrhunskom opremom!